cestovní kancelář SKY TOURS zimní pobyty, letní pobyty, lázeňské pobyty, poznávací zájezdy, dovolená


Ravenna je perlou raně středověké architektury. Toto italské město v oblasti Emilia-Romagna (náleží do části Romagna) je jedním z historicky nejvýznamnějších míst v Itálii. Leží asi 120 km jižně od Benátek a asi 55 km severozápadně od Rimini. Dnes je živým turistickým i průmyslovým městem s přístavem (přestože se nachází ve vnitrozemí), s Jaderským mořem je spojeno 10 km dlouhým kanálem Candiano vedoucím do Porto Corsini. V letech 402–476 bylo sídlem posledních římských císařů a řada památek z 5. a 6. století se slavnými mozaikami je zanesena na seznamu světového dědictví UNESCO.

Památky z dob císařů Gally Placidie, Theodoricha a Justiniána jsou jediné dochované v západní části Evropy z barbarského období stěhování národů, proto jsou zdejší překrásné byzantské mozaiky a sarkofágy světově unikátní. Zapomenout však nelze ani na půvabné středověké centrum města nebo třeba náhrobek velkého renesančního básníka Dante Alighieriho, který v Ravenně zemřel roku 1321.

Raně křesťanské kulturní poklady

Hlavními pamětihodnostmi Ravenny jsou raně křesťanské kostely a baptisteria s bohatou mozaikovou výzdobou. Středem historického centra města je Piazza del Popolo s budovou radnice (Palazzo Comunale) ze 17. století a palácem Palazzo Veneziano rovněž ze 17. stol. Na dvou žulových sloupech z roku 1483 jsou umístěni patroni města. Pár set metrů jihozápadním směrem, na Piazza Duomo, je katedrála (Duomo) vystavěná v roce 1740 na základech nejstaršího ravennského kostela ze 4. až 5. stol. Z původní stavby se dochovaly věž z 10. století a krypta. Vedle dómu stojí Neonovo baptisterium, menší osmiboká stavba z počátku 5. století s mozaikovým stropem vytvořeným po roce 450.

Na náměstí Piazza Francesco se nachází klášterní kostel San Francesco s románskou zvonicí založený v 5. století. Je zde pohřben Dante Alighieri, který zemřel v Ravenně roku 1321.

Asi nejvýznamnější raně křesťanskou památkou Ravenny je kostel San Vitale. Je to osmiboká centrální cihlová stavba s mohutnou kopulí, dokončená roku 548. V době byzantské vlády byla vyzdobena mozaikami, které jsou pokládány za nejlepší mozaikový soubor mimo území Byzance, jsou dochovány v presbyteriu. Chrám se stal vzorem pro stavbu kaple Karla Velikého v císařské falci v Cáchách. Vedle stojí pozůstatky zaniklého palácového komplexu s mauzoleem Gally Placidie z doby kolem roku 430 n. l., rovněž s bohatou mozaikovou výzdobou.

Na hlavní ulici Via Roma stojí kostel Sant'Apolinare Nuovo, raně křesťanská trojlodní bazilika postavená Theodorichem Velikým kolem roku 520. Po obou stranách hlavní lodi nad sloupořadím jsou tři pásy mozaik, zobrazujících výjevy z evangelií, procesní průvod světců a světic, směřujícím k Panně Marii a Ježíši Kristovi na trůnu, přístav a město v Classe i Theodorichův palác. Tzv. Theodorichův palác, dnes pouhé ruiny stavby z 7. až 8. stol., zřejmě nebyl sídlem ostrogótského krále, ale spíše úřadu byzantského exarchy. Na téže ulici je barokní kostel Santa Maria in Porto vystavěný v letech 1553 až 1784.

Z dalších raně středověkých památek nutno zmínit ortodoxní baptisterium ariánů, menší osmibokou kapli z konce 5. století, a dále arcibiskupskou kapli S. Andrea v prvním patře biskupského paláce ve tvaru kříže s mozaikovým stropem z doby kolem roku 500.

Theodorichovo mauzoleum z roku 520 je centrální desetiboká stavba s ochozem a monolitickou střechou z jediného kusu istrijského vápence o průměru 10 m, který váží přes 300 tun.

Sant' Apollinare in Classe za městem směrem k přístavu je typická raně křesťanská trojlodní bazilika bez transeptu. Byla vysvěcena roku 549, románská zvonice pochází z konce 10. století. Interiér apsidy je bohatě vyzdoben mozaikami.

Lidi Ravennati – 36 kilometrů pláží v rámci 9 lokalit

Lidi Ravennati je souhrnný název pro 9 přímořských lokalit s celkově 36 kilometry pláží. Tato riviéra oblasti Romagna nabízí široké pláže, kde si můžete odpočinout v naprostém klidu, pod ochranou téměř tří tisíc hektarů přírodního borového lesa a několik kilometrů od jednoho z nejpozoruhodnějších měst Itálie.

Postupně od severu jde o Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe a Lido di Savio.

Casalborsetti – resort ponořený do přírodního parku Delta Pádu

Casalborsetti leží jižně od Lido di Spina, což je nejjižnější ze 7 středisek Comacchia. Kdysi to byla rybářská vesnice, dnes však představuje velmi dynamické turistické středisko se zbrusu novým moderním přístavištěm a veškerou potřebnou infrastrukturou. Nechybí zde bary, restaurace, obchody apod. Resort je součástí oblasti přírodního parku Delta Pádu, kterým vedou četné naučné stezky, kde je možné sledovat vzácné vodní ptactvo. Pro krásné široké liduprázdné pláže, borové lesy vybízející k procházkám i jízdě na kole a četná sportovní zařízení si toto středisko oblíbili ti, kteří hledají zdravé prostředí pro své rekreační aktivity.

Ze střediska se doslova nabízejí návštěvy blízkých historických klenotů, jako je etruská nekropole Spina, památky na nadvládu rodu Este ve Ferraře či Mesole.

Rozličné typy středisek – borové lesy, lázně i bujaré párty

Středisko Marina Romea se rozkládá u ústí řeky Lamone a je ponořeno do nádherného borového lesa táhnoucího se až k pláži. Tato zelená oáza si získala pověst jedné z nejelegantnějších adres riviéry oblasti Romagna, také díky přístavu, jezdeckým stájím a nejmodernějším sportovním zařízením.

Přes Porto Corsini se podél pobřeží dostaneme do resortu Marina di Ravenna, trendy lokalitou vyhledávanou zejména mladými lidmi, se šťastnými hodinami a plážovými párty až do pozdních večerních hodin.

Ihned po Marina di Ravenna následuje Punta Marina, která je známá především svými lázněmi přímo na pláži, kde se můžete ponořit do vod bohatých na hořčík. Pohroužit se však lze i do zeleně pobřežního borovicového lesa protínaného cyklostezkami a turistickými stezkami.

Moře a pláže

Pláže jsou dlouhé mnoho kilometrů a přecházejí pozvolna z jednoho sousedního střediska do druhého; odděleny jsou jen ústími řek a kanálů. Kvůli velmi jemnému písku je voda u břehu často jakoby zakalená, není však znečištěná. Drobounké pískové částice jsou totiž náchylné ke zvíření při každém sebenepatrnějším pohybu moře. Pláže jsou tvořeny výhradně jemným pískem a dosahují šířky až 100 metrů. Od rezidenčních zón jsou místy odděleny piniovými háji. Po celé své délce jsou pláže charakteristické nadmíru pozvolným a bezpečným vstupem do moře, zcela ideální jsou pro malé děti a neplavce. Plavat se místy dá ve vzdálenosti až 100 metrů od břehu, směrem k jihu se hloubka i slanost moře zvyšují. Zdejší moře bývá většinou velmi poklidné, není vhodné pro potápění a nežijí v něm nebezpeční živočichové. K dispozici jsou jak pláže veřejné, tak množství pláží soukromých (za poplatek, který však je na italské zvyklosti neobvykle nízký) se servisem a sportovním vybavením (hřiště na míčové sporty, dětské atrakce, lodičky, šlapadla, animační programy, plavčíci, bary). Pláže volné jsou rozmístěny vesměs po okrajích pláží placených. Na pláže volné je vstup zdarma, můžete si tam cokoli přinést, ale nejsou upravovány a nemají sociální zařízení.


nabídka ubytování cena od od pláže strava relax bus letadlo pes
Residence Mosaico - 150 m BS ne ne ne ne
Rivaverde Family Camping Village - 150 m BS ne ne ne ano
Sole Family Camping Village - 150 m BS ne ne ne ano
kontakt facebook aacount google plus account