cestovní kancelář SKY TOURS zimní pobyty, letní pobyty, lázeňské pobyty, poznávací zájezdy, dovolená


Cestovní pojištění

V tabulkových cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím (viz dále; včetně pojištění storna zájezdu).
V případě, že jste naši nabídku pojištění nevyužili, doporučujeme Vám jeho uzavření přímo u některé z pojišťoven. Bezpodmínečně nutné je pojištění léčebných výloh při pobytu v zahraničí, na zvážení je pak pojištění úrazové, odpovědnosti apod. Je nutné mít s sebou i kartičku pojištění ČR, která je při vyšetření v zahraničí vyžadována.

Fakultativní nabídka pojištění:

Uniqa.jpg

KOMPELXNÍ  CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA:

Rozlišuje několik sazeb dle výše storna zájezdu (K5S2+: storno 20 000 Kč, K5S4+: storno 40 000 Kč, K5S6+: storno 60 000 Kč...).

Pojištění stornovacích poplatků je do max. výše 80% (ze stornované částky), 20% je vždy spoluúčast klienta.

Cena pojistného je jednotná pro všechny bez rozdílu věku:

Zóna 1 (Evropa)
42 Kč / osoba. / den - tarif K5S2+ - cestovní pojištění včetně storna
26 Kč / osoba / den - tarif P - připojištění pro případ Covid 19


V případě, že by měl klient zájem pojistit pouze storno zájezdu, tak je jeho výše 2,8% z celkové ceny cestovní služby.  Např.: celková cena zájezdu 20 000 Kč = pojištění samostatného storna 560 Kč/ zájezd
Pozn.: Také u pojištění stornovacích poplatků se pojištěný podílí na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 20%.


Upozorňujeme, že se pojištění nevztahuje na léčení chronických onemocnění (tj. nemocí nebo poúrazových stavů, které existovaly ještě před počátkem pojištění).

Lhůty pro sjednání
Naše cestovní pojištění si klienti mohou sjednat takřka kdykoliv, ale pouze v případě, že nesjednávají pojištění stornovacích poplatků.

Pokud chce klient uzavřít pojištění stornovacích poplatků, je nezbytně nutné, aby toto pojištění bylo sjednáno nejpozději jeden pracovní den po zaplacení ceny cestovní služby. Pojištění stornovacích poplatků vzniká zaplacením pojistného, které je nutno uhradit ihned po jeho sjednání.

Pojištění stornovacích poplatků začíná dnem sjednání pojištění (oboustranným podpisem přihlášky) a končí počátkem pojištění, překročením hranice České republiky do zahraničí.
Stručný obsah pojištění, který Vám pomůže lépe se v pojištění zorientovat zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ:

Rozlišuje několik sazeb dle sezóny: léto x zima, výše storna zájezdu a dle výše plnění (Extra léto storno: 30 000 Kč, Komfort CK storno: 10 000 Kč, Extra CK storno: 60 000 Kč + neomezené léčebné výlohy + vyšší plnění, Max CK storno 80 000 Kč + neomezené léčebné výlohy + vyšší plnění) viz tabulka rozsah cestovního pojištění.

Pojištění stornovacích poplatků je do max. výše 80% (ze stornované částky), 20% je vždy spoluúčast klienta.

Cena pojistného viz přehledná tabulka sazebník cestovního pojištění.
Allianz navíc rozlišuje tarif dle věku:
Dítě: 0 -18 let (17,99 let)
Dospělá́ osoba: 18 - 65 let (64,99 let)
Senior: 65 a více let (není horní věková́ hranice)


V případě, že by měl klient zájem pojistit pouze storno zájezdu, tak je jeho výše 4% z celkové ceny cestovní služby.  Např.: celková cena zájezdu 20 000 Kč = pojištění samostatného storna 800 Kč/ zájezd
Pozn.: Také u pojištění stornovacích poplatků se pojištěný podílí na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 20%.

Upozorňujeme, že se pojištění nevztahuje na léčbu chronického onemocnění, u kterého došlo v posledních 12 měsících ke komplikacím, (tj. nemocí nebo poúrazových stavů, které existovaly ještě před počátkem pojištění), na rizikové těhotenství a těhotenství po ukončení 32. týdne.
Další výluky viz pojistné podmínky.
Veškeré platné informace najde v pojistných podmínkách.

Lhůty pro sjednání

Naše cestovní pojištění si klienti mohou sjednat takřka kdykoliv, ale pouze v případě, že nesjednávají pojištění stornovacích poplatků.

Pokud chce klient uzavřít pojištění stornovacích poplatků, je nezbytně nutné, aby toto pojištění bylo sjednáno nejpozději do 21 dní po zaplacení ceny cestovní služby a zároveň tak, aby sjednání storna bylo nejpozději do 30 dnů před plánovaným odjezdem.
Pokud je doba plánovaného odjezdu kratší než 30 dnů, pojištění storna musí být sjednáno nejpozději do 1 dne (do 24 hodin) po zaplacení cestovní služby.
Pojištění stornovacích poplatků vzniká zaplacením pojistného, které je nutno uhradit ihned po jeho sjednání.

Pojištění stornovacích poplatků začíná dnem sjednání pojištění (oboustranným podpisem přihlášky) a končí počátkem pojištění, překročením hranice České republiky do zahraničí.

Další informace Vám na základě Vašich dotazů rádi zodpovíme.

kolektiv SKY TOURS, s.r.o.
kontakt facebook aacount google plus account