cestovní kancelář SKY TOURS zimní pobyty, letní pobyty, lázeňské pobyty, poznávací zájezdy, dovolená

Cestovní pojištění
V tabulkových cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím (viz dále; včetně pojištění storna zájezdu).
V případě, že jste naši nabídku pojištění nevyužili, doporučujeme Vám jeho uzavření přímo u některé z pojišťoven. Bezpodmínečně nutné je pojištění léčebných výloh při pobytu v zahraničí, na zvážení je pak pojištění úrazové, odpovědnosti apod. Je nutné mít s sebou i kartičku pojištění ČR, která je při vyšetření v zahraničí vyžadována.

Fakultativní nabídka pojištění:
- UNIQA:
Rozlišuje několik sazeb dle výše storna zájezdu (K5S2+: storno 20 000 Kč, K5S4+: storno 40 000 Kč, K5S6+: storno 60 000 Kč...).
Pojištění stornovacích poplatků je do max. výše 80% (ze stornované částky), 20% je vždy spoluúčast klienta.
Cena pojistného je jednotná pro všechny bez rozdílu věku:
Zóna 1 (Evropa):
K5S2+: 42 Kč/ osoba a den.
UNIQA_poji__t__n___rozsah.png


K výše uvedenému pojištění je možnost si připojistit také
V případě, že by měl klient zájem pojistit pouze storno zájezdu, tak je jeho výše 2,8% z celkové ceny cestovní služby.
Např.: celková cena zájezdu 20 000 Kč = pojištění samostatného storna 560 Kč/ zájezd

Pozn.: Také u pojištění stornovacích poplatků se pojištěný podílí na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 20%.

- Tabulka tarifů a pojistných částek
- Všeobecné pojistné podmínky
- Informační dokument o pojistném produktu
- Připojištění COVID-19
- GDPR
- Často kladené dotazy ohledně pojištění

Upozorňujeme, že se pojištění nevztahuje na léčení chronických onemocnění (tj. nemocí nebo poúrazových stavů, které existovaly ještě před počátkem pojištění).

Lhůty pro sjednání
Naše cestovní pojištění si klienti mohou sjednat takřka kdykoliv, ale pouze v případě, že nesjednávají pojištění stornovacích poplatků.

Pokud chce klient uzavřít pojištění stornovacích poplatků, je nezbytně nutné, aby toto pojištění bylo sjednáno nejpozději jeden pracovní den po zaplacení ceny cestovní služby. Pojištění stornovacích poplatků vzniká zaplacením pojistného, které je nutno uhradit ihned po jeho sjednání.

Pojištění stornovacích poplatků začíná dnem sjednání pojištění (oboustranným podpisem přihlášky) a končí počátkem pojištění, překročením hranice České republiky do zahraničí.
Stručný obsah pojištění, který Vám pomůže lépe se v pojištění zorientovat zde.

Další informace Vám na základě Vašich dotazů rádi zodpovíme.

kolektiv CK SKY TOURS, s.r.o.
kontakt facebook aacount google plus account