cestovní kancelář SKY TOURS zimní pobyty, letní pobyty, lázeňské pobyty, poznávací zájezdy, dovolená

Cestovní pojištění
V tabulkových cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím (viz dále; včetně pojištění storna zájezdu).
V případě, že jste naši nabídku pojištění nevyužili, doporučujeme Vám jeho uzavření přímo u některé z pojišťoven. Bezpodmínečně nutné je pojištění léčebných výloh při pobytu v zahraničí, na zvážení je pak pojištění úrazové, odpovědnosti apod. Je nutné mít s sebou i kartičku pojištění ČR, která je při vyšetření v zahraničí vyžadována.

Fakultativní nabídka pojištění:
- Allianz:
Rozlišuje několik sazeb dle výše storna zájezdu (1. sloupec označení, 2. sloupec počet dní pojištění, 3. sloupec cena za dospělou osobu, 4. sloupec cena za dítě do 15 let, 5. sloupec cena za osobu nad 70 let a vždy příslušný počet dní)
- se stornem - cena zájezdu max. 20 000 Kč
poji__t__n___storno_20_000.png
- se stornem -  cena zájezdu max. 40 000 Kč
poji__t__n___storno_40_000.png
- se stornem - cena zájezdu max. 60 000 Kč
poji__t__n___storno_60_000.png

V případě, že by měl klient zájem pojistit pouze storno zájezdu, tak je jeho výše 3,2% z celkové ceny cestovní služby (do 250 000 Kč). Např.: celková cena zájezdu 10 000 Kč = pojištění samostatného storna 320 Kč

Pozn.: V pojištění stornovacích poplatků se pojištěný podílí v obou případech na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 20%.

Další tarify s možnostmi pojištění na svět/ USA, pojištění pouze storna zájezdu a pojistné limity najdete v níže uložených dokumentech (případně se informujte v naší kanceláři):
- sazebník cestovního pojištění pro CK a CA
- sazebník cestovního pojištění: denní sazby, pololetní sazby a roční sazby
- rozsah pojištění/ limity pojistného plnění
- pojistné podmínky
- stručné informace o pojištění Allianz
- Informace o rizikových sportech

Upozorňujeme, že se pojištění nevztahuje na léčení chronických onemocnění (tj. nemocí nebo poúrazových stavů, které existovaly ještě před počátkem pojištění a nebyly v té době stabilizované).

Lhůty pro sjednání
Naše cestovní pojištění si klienti mohou sjednat takřka kdykoliv, ale pouze v případě, že nesjednávají pojištění stornovacích poplatků.

Pokud chce klient uzavřít pojištění stornovacích poplatků, je nezbytně nutné, aby toto pojištění bylo sjednáno nejpozději jeden pracovní den po zaplacení ceny cestovní služby. Pojištění stornovacích poplatků vzniká zaplacením pojistného.
(pojistné podmínky, strana 36, článek 1, odstavec 1.2)

V případě, že klient platí zálohu na cestovní službu, je možné v tento moment pojistit samotnou zálohu, nebo celkovou cenu cestovní služby.

Při úhradě doplatku je možné pojistit pouze doplatek.
(pojistné podmínky, strana 36, článek 1, odstavec 1.4)

Balíčkové pojištění pro cestovní kanceláře a agentury (komplexní pojištění na určitý počet dnů a cenu zájezdu – obsahující mimo jiné pojištění stornovacích poplatků) je potřeba sjednat ve chvíli zaplacení zálohy nebo celé ceny cestovní služby.

Pojištění stornovacích poplatků začíná dnem sjednání pojištění (přihlášky) a končí počátkem pojištění, překročení hranice České republiky do zahraničí.

Další informace Vám na základě Vašich dotazů rádi zodpovíme.

kolektiv CK SKY TOURS, s.r.o.
kontakt facebook aacount google plus account